Certyfikacja jako ważny aspekt w branży modowej

Certyfikacja jako ważny aspekt w branży modowej.

Nie ulega wątpliwości, że certyfikacja jest ważnym aspektem dla świata mody, by produkując to co cieszy nasze oko nie zapominać o uczciwym i odpowiedzialnym działaniu. Ty też możesz brać odpowiedzialność  co i gdzie kupujesz, dbając tym samym o społeczeństwo o środowisko, o prawa człowieka  tworząc tym samym warunki dla zrównoważonej przyszłości. Zawsze będzie coś do zrobienia, gdyż wraz z rozwojem naszej działalności i otaczającego nas świata, pojawiają się nowe wyzwania i możliwości.

Gdzie produkować?

Umieszczając produkcję w danym kraju, przyczyniasz się do tworzenia lokalnych miejsc pracy wspierając rozwój gospodarczy. Wybierając kraj, gdzie będziesz lokować swoją produkcję postaw wobec sobie czy organizacji  określone wymagania. Stwórz w swojej firmie czy organizacji  kodeks postępowania, którego zasady będą bazowały na dbaniu o zdrowie człowieka, środowisko, przestrzeganiu godziwych warunkach pracy i tzw. human rights. Tworząc kodeks możesz bazować na dostępnych certyfikatach oraz  na uznanych międzynarodowych konwencjach dotyczących warunków pracy oraz prawie lokalnym.

Jakie mamy certyfikaty?

Certyfikaty mogą dotyczyć samego produktu, standardów i warunków pracy oraz poszanowanie praw człowieka jak również ochrony środowiska i ekologii.  Oto najczęściej spotykane certyfikaty z trzech wymienionych grup, które będę omawiać w kolejnych artykułach.